«

»

Lis 03

Wydrukuj to Wpis

Kalkulator jednostek ilości danych

kalkulator-jednostek-ilosci-danych

W tym artykule opisano, jak stworzyć kalkulator jednostek ilości danych. Kalkulator przelicza bit – b, Byte – B, KiloByte – KB, MegaByte – MB, GigaByte – GB, TeraByte – TB, PetaByte – PB, ExaByte – EB, ZettaByte – ZB, YottaByte – YB. Przelicza Kilo w dwóch wariantach: 1000 i 1024. Program jest napisany prostym językiem w Visual C#.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace Bit_Calculator
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int countItems = 10; // liczba jednostek dla for
    ListViewItem[] item = new ListViewItem[11]; //liczba jednostek dla listview
    //typy jednostek 
    string[] items = new string[]{"", "bit - b", "Byte - B", "KiloByte - KB", "MegaByte - MB",
                    "GigaByte - GB", "TeraByte - TB", "PetaByte - PB", "ExaByte - EB", 
                    "ZettaByte - ZB", "YottaByte - YB"}; 
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
 
    }
 
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      //dodaje jednostki do comboBox
      for (int i = 1; i <= countItems; i++)
      {
        comboBox1.Items.Add(items[i]);
      }
      //zabezpiecza comboBox od wpisania textu
      comboBox1.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
      comboBox1.Text = items[1];
      //dodaje jednostki Kilo
      comboBox2.Items.AddRange(new object[]{1024, 1000});
      comboBox2.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList;
      comboBox2.SelectedIndex = 0;
    }
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Convert_Bit(comboBox1.Text, Convert.ToDouble(numericUpDown1.Value)); //konwertuje przy naciśnięciu na button1
    }
 
   public void Convert_Bit(string TypeStr, double Quantity)
   {
     listView1.Items.Clear(); // oczysza listę
     double convert = 0; // wynik jednostek
     int Kilo = Convert.ToInt32(comboBox2.Text); //jednostka Kilo 
     byte bit = 1; 
     byte Byte = 8 ; // liczba bitów w 1B
     int KiloByte = Byte * Kilo; // liczba bitów w 1KB
     double MegaByte = Math.Pow(Kilo, 2) * Byte; // liczba bitów w 1MB
     double GigaByte = Math.Pow(Kilo, 3) * Byte; // liczba bitów w 1GB
     double TeraByte = Math.Pow(Kilo, 4) * Byte; // liczba bitów w 1TB
     double PetaByte = Math.Pow(Kilo, 5) * Byte; // liczba bitów w 1PB
     double ExaByte = Math.Pow(Kilo, 6) * Byte; // liczba bitów w 1EB
     double ZettaByte = Math.Pow(Kilo, 7) * Byte; // liczba bitów w 1ZB
     double YottaByte = Math.Pow(Kilo, 8) * Byte; // liczba bitów w 1YB
 
     double Type = 0; //wartość wybranej jednostki
     double CType = 0; // wartość konwertujących jednostek
 
     switch (TypeStr)
     {
       case "bit - b" : Type = bit; break;
       case "Byte - B": Type = Byte; break;
       case "KiloByte - KB": Type = KiloByte; break;
       case "MegaByte - MB": Type = MegaByte; break;
       case "GigaByte - GB": Type = GigaByte; break;
       case "TeraByte - TB": Type = TeraByte; break;
       case "PetaByte - PB": Type = PetaByte; break;
       case "ExaByte - EB": Type = ExaByte; break;
       case "ZettaByte - ZB": Type = ZettaByte; break;
       case "YottaByte - YB": Type = YottaByte; break;
     }
 
 
     for (int i = 1; i <= countItems; i++)
     {
       item[i] = new ListViewItem();
       item[i].Text = items[i].Remove(items[i].Length -4, 4);
       switch (i)
       {
         case 1: CType = bit; break;
         case 2: CType = Byte; break;
         case 3: CType = KiloByte; break;
         case 4: CType = MegaByte; break;
         case 5: CType = GigaByte; break;
         case 6: CType = TeraByte; break;
         case 7: CType = PetaByte; break;
         case 8: CType = ExaByte; break;
         case 9: CType = ZettaByte; break;
         case 10: CType = YottaByte; break;
       }
 
       convert = (Type * Quantity) / CType; // na przykład: 16bit = (Byte(8bit) * 2(Quantity)) / bit
       item[i].SubItems.Add(Convert.ToString(convert));
       listView1.Items.Add(item[i]);
     }
 
   }
  }
}

Załączniki do pobrania

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/kalkulator-jednostek-ilosci-danych/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>