«

Sty 15

Wydrukuj to Wpis

Kalkulator w JavaScript

Kalkulator-w-JavaScript

Kalkulator wykonuje podstawowe operacje arytmetyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
<!--
Omówienie Kalkulatora
Kalkulator wykonuje podstawowe operacje arytmetyczne, takie jak 
dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.
-->
<!doctype html> 
  <html lang="pl"> 
   <head> 
		<style>
			input[type=button]{
				width: 50px;
				font-size: 18px;
			}
			input[type=text]{
				width: 200px;
				text-align: right;
				font-size: 20px;
			}
			table{
				padding: 5px;
				border: 1px solid;
			}
			td {
				text-align: center;
			}
 
		</style>
     <meta charset=utf-8>
     <title>Kalkulator w JavaScript</title>
   </head>
   <body>
 
 
    <form name="kalk">
			<table align="center">
				<tr>
					<td >
						<input name="txtEkran" type="text" value=0 readonly />
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<input type="button" value="C" onclick="CorCE('C')" />
						<input type="button" value="CE" onclick="CorCE('CE')" />
						<input type="button" value="%" onclick="procPlusMinus('%')" />
						<input type="button" value="+/-" onclick="procPlusMinus('+/-')" />
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<input type="button" value=7 onclick="cyfraClick(7)" />
						<input type="button" value=8 onclick="cyfraClick(8)" />
						<input type="button" value=9 onclick="cyfraClick(9)" />
						<input type="button" value="/" onclick="operatClick('/')" />
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<input type="button" value=4 onclick="cyfraClick(4)" />
						<input type="button" value=5 onclick="cyfraClick(5)" />
						<input type="button" value=6 onclick="cyfraClick(6)" />
						<input type="button" value="*" onclick="operatClick('*')" />
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<input type="button" value=1 onclick="cyfraClick(1)" />
						<input type="button" value=2 onclick="cyfraClick(2)" />
						<input type="button" value=3 onclick="cyfraClick(3)" />
						<input type="button" value="-" onclick="operatClick('-')" />
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<input type="button" value=0 onclick="cyfraClick(0)" />
						<input type="button" value="," onclick="przecinek()" />
						<input type="button" value="=" onclick="rownaClick()" />
						<input type="button" value="+" onclick="operatClick('+')" />
					</td>
				</tr>
			</table>
		</form>
 
		<script type="text/javascript">
			var formKalk = window.document.kalk;
			var operat;
			var cyfraPierwsza = true;
			var walor1 = 0, walor2 = 0;
 
			function cyfraClick(cyfra){
				if (cyfraPierwsza || formKalk.txtEkran.value == 0){
					formKalk.txtEkran.value = cyfra;
					cyfraPierwsza = false;
				}else{
					formKalk.txtEkran.value += cyfra;
				}
			}
 
			function operatClick(opr){
				var txtEkran = formKalk.txtEkran.value;
				walor1 = parseFloat(txtEkran);
				operat = opr;
				cyfraPierwsza = true;
			}
 
			function rownaClick(){
				var rezultat;
				var txtEkran = formKalk.txtEkran.value;
				walor2 = parseFloat(txtEkran);
				if(operat == "/") {
				rezultat = walor1 / walor2;
				}else if(operat == "*") {
					rezultat = walor1 * walor2;
				}else if(operat == "-"){
					rezultat = walor1 - walor2;
				}else{
					rezultat = walor1 + walor2;
				}
				formKalk.txtEkran.value = rezultat;
				walor1 = rezultat;
				cyfraPierwsza = true;
			}
 
			function przecinek(){
				var txtEkran = formKalk.txtEkran.value;
				if (txtEkran.indexOf(".") == -1) {
					txtEkran += ".";
					formKalk.txtEkran.value = txtEkran;
					cyfraPierwsza = false;
				}
			}
 
			function CorCE(c){
				formKalk.txtEkran.value = 0;
				cyfraPierwsza = true;
 
				if (c == "C"){
					walor1 = 0;
					operat = "";
				}
			}
 
			function procPlusMinus(ppm){
				if(ppm == "+/-"){
					formKalk.txtEkran.value = parseFloat(formKalk.txtEkran.value) * -1;
				}else{
					formKalk.txtEkran.value = (parseFloat(formKalk.txtEkran.value) / 100) * parseFloat(walor1);
				}
			}
		</script>
 
   </body>
  </html>

A to rezultat

Załączniki do pobrania

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/kalkulator-w-javascript/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>