«

»

Lis 03

Wydrukuj to Wpis

Kalkulator w Visual Basic

calc

Kalkulator wykonuje podstawowe operacje arytmetyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
'Omówienie Kalkulatora
'Kalkulator wykonuje podstawowe operacje arytmetyczne, takie jak 
'dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.
Public Class Form1
  Dim operat As String
  Dim cyfra_pierwsza As Boolean = True
  Dim walor1, walor2 As Double
 
  Private Sub cyfry_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles _
  Button1.Click, Button2.Click, Button3.Click, Button4.Click, _
  Button5.Click, Button6.Click, Button7.Click, Button8.Click,
  Button9.Click, Button10.Click, Button11.Click
    Dim cyfra As String = CType(sender, Button).Text
    If cyfra_pierwsza = True Then
      TextBox1.Text = cyfra
      cyfra_pierwsza = False
      Exit Sub
    End If
    If cyfra_pierwsza = False Then
      TextBox1.Text = TextBox1.Text & cyfra
    End If
  End Sub
 
  Private Sub operat_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles _
  Button13.Click, Button14.Click, Button15.Click, Button16.Click
    walor1 = Double.Parse(TextBox1.Text)
    operat = CType(sender, Button).Text
    cyfra_pierwsza = True
  End Sub
 
  Private Sub Button12_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button12.Click
    Dim rezultat As Double
    walor2 = Double.Parse(TextBox1.Text)
    If operat = "/" Then
      rezultat = walor1 / walor2
    ElseIf operat = "*" Then
      rezultat = walor1 * walor2
    ElseIf operat = "-" Then
      rezultat = walor1 - walor2
    ElseIf operat = "+" Then
      rezultat = walor1 + walor2
    End If
    TextBox1.Text = rezultat.ToString
    walor1 = rezultat
    cyfra_pierwsza = True
  End Sub
 
  Private Sub Button17_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button17.Click
    TextBox1.Text = "0"
    operat = ""
    cyfra_pierwsza = True
  End Sub
End Class

Załączniki do pobrania

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/kalkulator-w-visual-basic/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>