Wydrukuj to Strona

Trenażer egzaminu z kwalifikacji E.13

Egzamin z kwalifikacji E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Na rozwiązanie masz 60 minut. Powodzenia!
1) W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server należy zastosować polecenie
2) Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników w systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
3) Rysunek przedstawia wynik testowania sieci komputerowej poleceniem
4) Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa
5) Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?
6) W ilu podsieciach pracują komputery o adresach: 192.168.5.12/25, 192.168.5.50/25, 192.168.5.200/25 i 192.158.5.250/25?
7) Na rysunku przedstawiono urządzenie do
8) Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować
9) Informacje o kontach użytkowników w systemie LINUX przechowywane są w pliku
10) Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki
11) Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
12) Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
13) Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
14) Polecenie za pomocą, którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informacje o źródłowych i docelowych portach, to
15) Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
16) Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że
17) Podstawową funkcją serwera FTP jest
18) Wskaż poprawną postać maski
19) Adresowi zapisanemu w systemie dziesiętnym 136.168.148.99 odpowiada adres w postaci binarnej
20) Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
21) Który z adresów IP należy do klasy B
22) Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
23) W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
24) Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postać
25) W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
26) Na rysunku przedstawiono symbol graficzny
27) Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
28) Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
29) Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
30) Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
31) Do zabezpieczenia systemów sieciowych przed atakami z zewnątrz należy użyć
32) Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory w systemach Windows Server?
33) Wskaż prawidłową postać maski podsieci
34) Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
35) Na rysunku przedstawiono
36) Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
37) Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
38) W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję
39) Norma IEEE 802.1 lb jest standardem sieci
40) Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/trenazer-egzaminu-z-kwalifikacji-e13/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>