Wydrukuj to Strona

Trenażer egzaminu z kwalifikacji E.13

Egzamin z kwalifikacji E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Na rozwiązanie masz 60 minut. Powodzenia!
1) Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
2) Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?
3) Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
4) Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego, to
5) Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
6) Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?
7) Na rysunku przedstawiono kabel
8) System operacyjny nie zajmuje się
9) Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?
10) ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzorowanie adresu IP na
11) Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
12) Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki
13) Polecenie dsadd umożliwia
14) Zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrótem
15) Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
16) Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
17) Aby przeprowadzić ręczą konfigurację interfejsu sieciowego w systemie LINUX należy się posłużyć poleceniem
18) Adres planowanej sieci należy do klasy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
19) Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)
20) Skrót MAN oznacza sieć
21) Na rysunku przedstawiono
22) Ile domen kolizyjnych występuje w sieci pokazanej na rysunku?
23) Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez
24) Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
25) Który standard realizacji sieci Ethernet, definiuje sieć zbudowaną na kablu koncentrycznym, o długości segmentu nie przekraczającym 185 m?
26) Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
27) Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
28) Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć
29) Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest
30) Który z adresów IP należy do klasy A?
31) Rolą routera jest
32) Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
33) W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server należy zastosować polecenie
34) W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
35) W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
36) Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
37) Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
38) Maska dla adresu IP 92.168.1.10/8 ma postać
39) Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
40) Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/trenazer-egzaminu-z-kwalifikacji-e13/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>