Wydrukuj to Strona

Trenażer egzaminu z kwalifikacji E.13

Egzamin z kwalifikacji E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Na rozwiązanie masz 60 minut. Powodzenia!
1) Polecenie to może być użyte w systemie Windows jak i Linux do wyszukiwania szczegółowych informacji odnoszących się do serwerów DNS włączając adres IP poszczególnych komputerów, nazwę domeny, czy aliasy jakie posiada
2) Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
3) Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum
4) Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File Transfer Protocol) do transmisji danych?
5) Który protokół komunikacyjny służy do transferu plików w układzie klient-serwer oraz może działać w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym?
6) Polecenie Gpresult
7) Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?
8) W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
9) Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
10) Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
11) Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
12) Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
13) Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5E, wyposażony w złącza szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
14) Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera
15) Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego, to
16) W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
17) Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
18) W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
19) Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?
20) Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?
21) Usługa "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie
22) Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
23) System operacyjny nie zajmuje się
24) Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?
25) Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

26) Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
27) Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z?
28) W okablowaniu strukturalnym opartym na skrętce UTP kat. 6, należy stosować gniazda sieciowe typu
29) Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
30) Który protokół jest używany przez usługę VPN, w celu zhermetyzowania pakietów IP w sieci publicznej?
31) Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
32) Zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrótem
33) Które poleceniem w systemie Windows należy zastosować do monitorowania listy aktywnych połączeń karty sieciowej w komputerze?
34) Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest
35) Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
36) W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
37) Norma IEEE 802.1 lb jest standardem sieci
38) Norma EN 50167 dotyczy okablowania
39) Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory w systemach Windows Server?
40) Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postać

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/trenazer-egzaminu-z-kwalifikacji-e13/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>