Wydrukuj to Strona

Trenażer egzaminu z kwalifikacji E.13

Egzamin z kwalifikacji E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Na rozwiązanie masz 60 minut. Powodzenia!
1) Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nie przekraczającą 2 Mbit/s jest protokół
2) Który z adresów IP należy do klasy A?
3) Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to
4) Podstawową funkcją serwera FTP jest
5) W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych, należy do grupy
6) Który z adresów IP należy do klasy B
7) W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
8) Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
9) Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
10) Na rysunku przedstawiono urządzenie do
11) Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
12) W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
13) Na rysunku przedstawiono tylny panel
14) Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza „C” nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
15) Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejsze domeny kolizji?
16) Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego, to
17) Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File Transfer Protocol) do transmisji danych?
18) W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
19) Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?
20) Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
21) Którego protokołu należy użyć do odbioru poczty elektronicznej ze swojego serwera?
22) Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
23) W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
24) Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardu 802.lig, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o
25) Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować
26) Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
27) Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
28) Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?
29) Rolą routera jest
30) Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
31) Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
32) Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
33) Polecenie to może być użyte w systemie Windows jak i Linux do wyszukiwania szczegółowych informacji odnoszących się do serwerów DNS włączając adres IP poszczególnych komputerów, nazwę domeny, czy aliasy jakie posiada
34) W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
35) Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?
36) Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników w systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
37) Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
38) Program wykorzystywany do przechwytywania i ewentualnej analizy ruchu sieciowego, to
39) Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?
40) Ile domen kolizyjnych występuje w sieci pokazanej na rysunku?

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/trenazer-egzaminu-z-kwalifikacji-e13/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>