«

»

Lis 03

Wydrukuj to Wpis

Virtual Host na Debian/Ubuntu-kilka stron na jednym serwerze

Virtual-Host

Ten artykuł opisuje jak obsługiwać wiele stron internetowych na jednym serwerze (Debian/Ubuntu) – np. www.site1.pl i www.site2.pl, za pomocą wirtualnych hostów – VirtualHosts. Rozpoczynamy od tego, że staramy się skonfigurować i użyć serwera poprzez SSH lub terminal.


1. Instalacja serwera apache

sudo apt-get install apache2

2. Instalacja PHP

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-cli

3. Instalacja MySQL

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin
sudo apt-get install mysql-server

4. Konfiguracja apache2 (włączenie obsługi mod_rewrite)

sudo a2enmod rewrite

6. Restartujemy apache i uruchamiamy bazy danych MySQL

sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo /etc/init.d/mysql start

Następnie otwórz przeglądarkę i wpisz w pasku adresu: localhost. Powinieneś zobaczyć stronę z tytułem It works! …
Sprawdzić działanie PHP i MySQL. Wpisz w pasku adresu: localhost/phpmyadmin
Powinna pojawić się strona powitalna z prośbą o podanie loginu i hasła (ustawionego w kroku „Instalowanie MySQL”).
7. Jeśli wystąpił błąd „404: Not Found», wprowadź w wierszu polecenia:

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/phpmyadmin

Potem, po raz kolejny, przejdź pod adres: localhost/phpmyadmin

8. Utwórz katalog dla pierwszej i drugiej strony.

mkdir /var/www/site1.pl
mkdir /var/www/site2.pl

9. Tworzymy pliki konfiguracyjnie dla site1.pl i site2.pl w oparciu o default.

sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/site1.pl

oraz to samo dla site2.pl

sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/site2.pl

10. Edytujemy config strony

nano /etc/apache2/sites-available/site1.pl

Config dla pierwszej strony:

<VirtualHost *:80> 
  ServerAdmin hostmaster@site1.pl 
  ServerName site1.pl 
  ServerAlias www.site1.pl 
  DocumentRoot /var/www/site1.pl/ 
 
  <Directory /var/www/site1.pl/> 
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews MultiViews 
    AllowOverride All 
    Order allow,deny 
    allow from all 
  </Directory> 
</VirtualHost>

Drugą stronę robimy podobnie.

11. Połączamy configi

sudo a2ensite site1.pl
sudo a2ensite site2.pl

12. Edytujemy plik hosts

nano /etc/hosts

Dodajemy wiersze:

127.0.0.1 site1.pl www.site1.pl 
127.0.0.1 site2.pl www.site2.pl

13. Następnie zrestartujemy apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

14. Tworzymy document index.html i umieszczamy w folderze site1.pl i site2.pl. Spróbujemy wybrać site1.pl i site2.pl. Jeśli otworzyły się strony, wszystko działa.

Kto wie więcej na ten temat – proszę wypisać błędy i braki.

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/virtual-host-na-debianubuntu-kilka-stron-na-jednym-serwerze/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>