«

»

Lis 03

Wydrukuj to Wpis

Visual Basic-Książka adresowa (MSAccess)

K.adresowa.MSAccess

W książce adresowej można dodawać, usuwać, zapisywać i wyszukiwać informacje w bazie danych Microsoft Access 2010.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Public Class Form1
 
  Public Class Form1
 
  Sub KsiążkaAdresowaBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles KsiążkaAdresowaBindingNavigatorSaveItem.Click
    Me.Validate()
    Me.KsiążkaAdresowaBindingSource.EndEdit()
    Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.Database1DataSet)
  End Sub
 
  Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    'TODO: This line of code loads data into the 'Database1DataSet.KsiążkaAdresowa' table. You can move, or remove it, as needed.
    Me.KsiążkaAdresowaTableAdapter.Fill(Me.Database1DataSet.KsiążkaAdresowa)
    For i = 0 To Me.Database1DataSet.KsiążkaAdresowa.Count - 1
      TextBox1.AutoCompleteCustomSource.Add(Me.Database1DataSet.KsiążkaAdresowa.Item(i).Nazwa)
    Next
    TextBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource
    TextBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.SuggestAppend
  End Sub
 
  Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
    Me.KsiążkaAdresowaBindingSource.Filter = "[Nazwa] = '" & TextBox1.Text & "'"
    If TextBox1.Text = Nothing Then
      Me.KsiążkaAdresowaBindingSource.RemoveFilter()
    End If
  End Sub
 
End Class

Załączniki do pobrania

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/visual-basic-ksiazka-adresowa-msaccess/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>