«

»

Lis 03

Wydrukuj to Wpis

Visual Basic-Połączenie z bazą danych (SQL Server)

VB-SQL-Server

W tym artykule opisano, jak użyć usługi ADO.NET do otwarcia bazy danych SQL Server, przedstawiono procedury konfigurowania połączeń przy użyciu programu Visual Studio .NET Server Explorer.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Public Class Form1
 
  Private Sub Książka_adresowaBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Książka_adresowaBindingNavigatorSaveItem.Click
    Me.Validate()
    Me.Książka_adresowaBindingSource.EndEdit()
    Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.Sql_serverDataSet)
 
  End Sub
 
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    'TODO: This line of code loads data into the 'Sql_serverDataSet.Książka_adresowa' table. You can move, or remove it, as needed.
    Me.Książka_adresowaTableAdapter.Fill(Me.Sql_serverDataSet.Książka_adresowa)
    For i = 0 To Sql_serverDataSet.Książka_adresowa.Rows.Count - 1
      TextBox1.AutoCompleteCustomSource.Add(Sql_serverDataSet.Tables("Książka adresowa").Rows(i)(0))
    Next
 
    TextBox1.AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.CustomSource
    TextBox1.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.SuggestAppend
  End Sub
 
  Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
    Me.Książka_adresowaBindingSource.Filter = "[Nazwa] = '" & TextBox1.Text & "'"
    If TextBox1.Text = Nothing Then
      Książka_adresowaBindingSource.RemoveFilter()
    End If
  End Sub
End Class

Załączniki do pobrania

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/visual-basic-polaczenie-z-baza-danych-sql-server/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>