«

»

Lis 03

Wydrukuj to Wpis

Visual Basic-Przesyłanie pliku na serwer FTP

Serwer-FTP

Ten fragment projektu Visual Basic przesyła plik na serwer FTP. Aby skorzystać z tej funkcji, po prostu podaj nazwę lokalnego pliku, który chcesz przesłać, ścieżkę zawierającą nazwę hosta, nazwę użytkownika FTP oraz hasło FTP. Funkcja ta wykorzystuje System. Net.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Public Class Form1
  Dim WithEvents Web_Client As New System.Net.WebClient
 
 
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    If OpenFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then
      TBNazwaPliku.Text = OpenFileDialog1.FileName
    End If
  End Sub
 
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    If TBServer.Text = "" Then MsgBox("Wprowadź Server FTP", MsgBoxStyle.Information) : TBServer.Focus() : Exit Sub
    If TBLogin.Text = "" Then MsgBox("Wprowadź Login", MsgBoxStyle.Information) : TBLogin.Focus() : Exit Sub
    If TBHasło.Text = "" Then MsgBox("Wprowadź Hasło", MsgBoxStyle.Information) : TBHasło.Focus() : Exit Sub
    If TBNazwaPliku.Text = "" Then MsgBox("Wprowadz nazwe pliku", MsgBoxStyle.Information) : TBHasło.Focus() : Exit Sub
    Button2.Enabled = False
    Label1.Visible = True
    UpLoad()
 
  End Sub
 
  Sub UpLoad()
    ProgressBar1.Value = 0
    Try
      Web_Client.Credentials = New System.Net.NetworkCredential(TBLogin.Text, TBHasło.Text)
      Web_Client.UploadFileAsync(New Uri("ftp://" & TBServer.Text & "/" & OpenFileDialog1.SafeFileName), TBNazwaPliku.Text)
    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.Message.ToString)
      Button2.Enabled = True
      Label1.Visible = False
    End Try
  End Sub
 
  Private Sub Web_Client_Progress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Net.UploadProgressChangedEventArgs) Handles Web_Client.UploadProgressChanged
    ProgressBar1.Maximum = e.TotalBytesToSend \ 1024
    ProgressBar1.Value = e.BytesSent \ 1024
    Label1.Text = "Wysłany : " & e.BytesSent \ 1024 & " Kb - " & e.TotalBytesToSend \ 1024 & " Kb"
    If e.BytesSent = e.TotalBytesToSend Then
      Label1.Text = "Plik został wysłany"
      Button2.Enabled = True
    End If
 
  End Sub
End Class

Załączniki do pobrania

 • rar Serwer-FTP
  Visual Basic Project
  Rozmiar pliku: 72 KB Pobrania: 183

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/visual-basic-przesylanie-pliku-na-serwer-ftp/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>