«

»

Lis 03

Wydrukuj to Wpis

Visual Basic-WebCam

WebCam

Ten program przeznaczony jest do podglądu i przechwytywania obrazu z kamer cyfrowych używając Touchless. Żeby korzystać z Touchless musisz dodać TouchlessLib.dll i WebCamLib.dll w „reference”.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Public Class Form1
  Public Touchless As New TouchlessLib.TouchlessMgr
  Public Cam As TouchlessLib.Camera
  Dim PicNum As Integer = 0
  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    If Touchless.Cameras.Count = 0 Then MessageBox.Show("Ta aplikacja potrzebuje kamery") : Return
    For i = 0 To Touchless.Cameras.Count - 1
      Cam = Touchless.Cameras(i)
      ComboBox1.Items.Add(Cam.ToString)
    Next
  End Sub
 
  Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
    PictureBox1.Image = Touchless.CurrentCamera.GetCurrentImage
    Touchless.CurrentCamera.CaptureHeight = PictureBox1.Height
    Touchless.CurrentCamera.CaptureWidth = PictureBox1.Width
  End Sub
 
  Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
    Cam = Touchless.Cameras(ComboBox1.SelectedIndex)
    Touchless.CurrentCamera = Cam
    Timer1.Enabled = True
  End Sub
 
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim BMP As New Drawing.Bitmap(PictureBox1.Width, PictureBox1.Height)
    Dim PicName As String = Cam.ToString & PicNum & ".BMP"
    BMP = PictureBox1.Image
    BMP.Save(PicName, Imaging.ImageFormat.Bmp)
    PicNum += 1
  End Sub
 
  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    If Touchless.CurrentCamera IsNot Nothing Then
      Touchless.CurrentCamera.ShowPropertiesDialog(Me.Handle)
    Else
      MsgBox("Wybierz kamerkę", MsgBoxStyle.Information)
    End If
  End Sub
End Class

Załączniki do pobrania

 • rar WebCam
  Visual Basic Project
  Rozmiar pliku: 112 KB Pobrania: 110

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/visual-basic-webcam/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>