Ustawienie Drupal Joomla WordPress
Spam Akismet, CAPTCHA, analizator CAPTCHA Akismet, CAPTCHA, analizator
Edytor CKEditor, WYSIWYG TinyMCE,CodeMirror WP Editor, TinyMCE Editor
Język polski ok ok ok
Ocena 10 10 10